Společnost T-Trading nabízí meření WiFi tzv. Sitesurvey

V případě zájmu neváhejte kontaktovat naše technické oddělení:
+420 545 425 206
+420 545 425 209
technika@ttrading.cz

V případě zájmu nás můžete kontaktovat nebo využít formuláře níže.

Pro správný návrh bezdrátové sítě je vhodné na základě požadavků zákazníka provést měření pokrytí signálu, tzv. Sitesurvey. Účelem tohoto měření je stanovení vhodného počtu Access Pointů nebo Acess portů pro danou lokalitu. Vzhledem k tomu, že každá lokalita, ve které má být nasazena radiofrekvenční síť je svým způsobem unikátní je vhodné provést toto měření vždy před vypracováním vlastní nabídky.

V průběhu měření se sleduje odezva mezi mobilním zařízením a Access Pointem, zjišťují se stávající Wi-Fi systémy a jiné případné zdroje možného rušení. Na základě naměřených hodnot je pak provedeno vyhodnocení a zhotovena závěrečná zpráva. Obsahem této zprávy je pak zjištěný stav a doporučený počet Access Pointů/Access portů včetně jejich umístění. Dále je na základě měření doporučeno použití vhodného typu zařízení – Access pointy, bezdrátový přepínač, externí zařízení a krycí boxy, typy antén atd.

Daná zpráva je poplatná stavu lokace v okamžik měření, jsou-li následně provedeny stavební nebo jiné úpravy v místech nasazení RF sítě, může dojít jejich vlivem ke změnám pokrytí rádiovým signálem.