Podpora

Snímače

Nastavení ručního snímače je v zásadě možné třemi způsoby:

 1. Uživatelský manuál a tzv. programovací kódy
  Pomocí Stručného uživatelského manuálu popř. Uživatelského manuálu a tzv. programovacích kódů. Pomocí těchto speciálních kódů lze nastavit veškeré parametry snímače. Ve Stručném manuálu se nachází pouze základní, nejčastěji používané programovací kódy. V uživatelském manuálu pak lze nalézt všechny programovací kódy.
 2. Utilita SmartSet
  Pomocí utility SmartSet. Tato utilita slouží k nastavení snímačů pomocí konfiguračních příkazů zasílaných pomocí sériové linky RS-232. Pro toto nastavení je tedy nutné připojení snímače pomocí sériového kabelu.
  Další možností tohoto SW je možnost Offline konfigurace a následný tisk programovacích kódů na běžné tiskárně. Tento software je zdarma a můžete si jej nahrát na našich stránkách nebo na stránkách výrobce.
 3. Programování přes RS-232
  Přímo programovacími kódy zaslanými po sériovém rozhraní RS-232. Tato metoda se používá většinou jen ve speciálních aplikacích.

Ve většině případů se jedná o nesprávné nastavení snímače. Vždy po připojení nového snímače doporučujeme provedení Resetu do továrních nastavení a následnému nastavení rozhraní (Viz. Stručný uživatelský manuál). Pokud není správně nastaveno komunikační rozhraní snímače dojde většinou po načtení kódu k zablokování snímače, který se snaží komunikovat na jiném než aktuálním rozhraní.

Ve výchozím nastavení má snímač povoleny jen některé (nejpoužívanější) skupiny čárových kódů. Zkontrolujte prosím jaký kód je použit ve Vaší aplikaci a následně zda-li je standardně povolen pro čtení. Pokud tomu tak není je nutné provést nastavení snímače pomocí Uživatelského manuálu. Pokud nevíte jaký kód je použit ve Vaší aplikaci pošlete nám jeho obrázek a rádi Vám poradíme, jak nastavit Váš snímač.

Kód Interleaved 2/5 byl vyvíjen s maximálním ohledem na hustotu záznamu (maximální množství informací/minimální prostor). Bohužel má však nevhodnou konstrukci vzhledem k zabezpečení, proto se může stát, že dojde pouze k částečnému načtení. Tento efekt lze odstranit dvěmi způsoby:

Kontrolní číslo
Přidáním tzv. kontrolního čísla. Čárový kód je delší o jednu pozici, která je použita jako kontrolní mechanismus, který používá snímač pro validaci načtení. Pozor pokud provedete toto nastavení pouze na snímači a neprovedete patřičnou úpravu kódu, dojde ke rapidními snížení úspěšnosti čtení.

Nastavení délky kódu
Nastavením délky kódu. Pomocí Uživatelského manuálu je možno nastavit minimální a maximální délku čteného kódu. Je vhodné provést nastavení této délky tak, aby byla minimalizována možnost chybného čtení.

Tiskárny

Obnovení výchozích parametrů u tiskáren Zebra je možné provést několika způsoby. U starších modelů, které nejsou vybaveny displejem lze toto provést pomocí současného stisku tlačítek FEED+PAUSE a zapnutí tiskárny. Tzn. ve vypnutém stavu stiskneme tyto tlačítka a tiskárnu zapneme, tlačítka držíme přibližně 5 vteřin. Následuje standardní start tiskárny s výchozími parametry. U modelů, které jsou vybaveny displejem je možné provést nahrání parametrů pomocí Menu uložení, kdy jedna z voleb je LOAD DEFAULTS, po potvrzení této volby jsou nahrány výchozí parametry.

Výjimkou jsou tiskárny řady TLP/LP-XXXX-Z, u těchto tiskáren se nastavení výchozích parametrů provede přidržením tlačítka posuvu a vyčká se na sekvenci 4 bliknutí signalizační LED. Poté se tlačítko uvolní a tiskárna je nastavena s výchozími parametry (viz. uživatelský manuál). Nastavení výchozích parametrů všech tiskáren je možné i pomocí příkazové sekvence zaslané do tiskárny.

POZOR po tomto kroku jsou obnoveny veškeré parametry, proto je vhodné nejdřív vytisknout konfigurační etiketu.

Konfiguraci tiskárny je možné zjistit z tzv. konfigurační etikety. Informace uvedené na této etiketě zahrnují všechny parametry tiskárny, proto je vhodné pro uvedení tiskárny do provozu provést její vytištění pro budoucí účely. Vytištění etikety se provede pomocí stisku tlačítka CANCEL při startu tiskárny. Tiskárna provede standardní start, který je zakončen vytištěním konfigurační etikety. U modelů vybavených displejem je toto možné provést i z menu pomocí položky PRINT SETUP.

Výjimkou jsou tiskárny řady TLP/LP-XXXX-Z, u těchto tiskáren se nastavení výchozích parametrů provede přidržením tlačítka posuvu a vyčká se na sekvenci 1 bliknutí signalizační LED. Poté se tlačítko uvolní a tiskárna provede vytištění konfigurační etikety (viz. uživatelský manuál).

Vytištění konfigurační etikety je u všech tiskáren možné i pomocí příkazové sekvence zaslané do tiskárny.

U většiny tiskáren je možné provést tisk tzv. testovací etikety, pomocí které je možno zjistit stav tiskové hlavy aniž bychom museli vytvářet pro toto speciální etiketu. Vytištění takovéto etikety je možné pomocí přidržení tlačítka PAUSE při startu tiskárny. Etiketa je vytištěna s aktuálním nastavení sytosti tisku. Ukončení režimu testu je možné buď opětovným startem tiskárny nebo po zapauzování tiskárny pomocí přidržení tlačítka CANCEL, kdy dojde ke smazání celé tiskové úlohy.

Vzhledem k tomu, že tisková hlava je jednou z nejdůležitějších a současně nejdražších součástí, která se přímo podílí na kvalitě tisku je vhodné provádět její pravidelnou údržbu. V následujícím dokumentu jsou uvedeny všechny faktory, které se podílí na opotřebení tiskové hlavy a současně akce, které napomůžou jejich minimalizaci. Zároveň je zde uveden i správný způsob údržby. Všeobecně lze však říci, že dle doporučení výrobce by mělo docházet k čištění tiskové hlavy po každé výměně barvící pásky (tj. po 450metrech tisku) při Termo-Transfer tisku a po každé výměně etiket v případě tisku v režimu Direct-Thermal.